Areola uygulaması meme cerrahisi geçirmiş olan kişilerin meme uçlarının görünümünün düzeltilmesi amaçlanır. Bu aynı zamanda kişinin  benlik saygısını geliştirmek açısından da psikolojik açıdan da  faydalıdır. Meme ucu ve areola denen çevresindeki koyu renkli kısım memenin en önemli parçalarındandır. Meme kanseri cerrahisi sonrası meme ucunun alınması durumunda bu psikolojik olarak bir kadın için yıkıcı bir durum oluşturmaktadır. Meme kanseri cerrahisi ile memesi alınan bir hastada cerrahlar tarafından bir meme oluşturulabilir. Fakat areola ve meme ucu yapılmadan bu kişide tam bir meme hissiyatı yaratmaz. Areola uygulaması işte tam burada devreye girer. Özel makina ve boyalarla meme ucu kozmetik olarak taklit edilerek kalıcı bir meme ucu ve areola görünümü yaratılır. Bu şekilde hasta geçirmiş olduğu meme cerrahisi sonrasında göğüsündeki kötü görüntüden ve meme başı yokmuş hissinden kurtulmuş olur.

Meme Ucu Medikal Pigmentasyonu özel eğitim ve deneyim gerektiren bir kalıcı makyaj uygulamasıdır. Meme ucundaki halkaya Areola denilmektedir. Koyu renkli olan bu halkanın büyüklüğü ve rengi kişiden kişiye değişmektedir. Areola halkasında çeşitli sebepler dolayısıyla oluşan renk kaybı veya halkalardaki eşitsizlikleri kalıcı makyajla düzeltmek mümkündür. Bunun için areola halkasının içine doğal pigmentler enjekte edilerek bu alanın renklendirilmesi sağlanır.

Özellikle meme kanseri cerrahisi sonrası meme başı ve koyu renkli çevresi ‘areola’ çizimine şiddetle ihtiyaç vardır. Meme başı ve çevresi yapımı mastektomi adıyla bilinen memenin alınması sonrasında memenin tekrardan yapılmasının gerçekleştirildiği tedavi yolculuğunun son durağıdır. Meme başı ve çevresinin yapımı her ne kadar son basamak işlem olsa da, estetik gözle memeyi ‘’meme’’ gibi gösteren dokunuştur. Yara izleri için genel olarak tanımlanan en erken işlem zamanı bir yıl olarak tanımlanmış olmasına rağmen meme ucu ve çevresi için mutlaka kişinin hastalık öyküsü doğrultusunda rekonstrüksiyonunu yapan doktorun onayı ile işlem gerçekleştirilir. Mikro pigmentasyon işlemi son ameliyatı takiben en erken bir kaç ay içerisinde yapılabilir. Alerjik reaksiyonu olup olmadığı cildin aktif enflamatuar ve enfeksiyöz durumları, diyabet, kanama diyatezleri, sistemik enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili bilgi alındıktan sonra test pigmentiyle deri testi yapıldıktan sonra uygulamaya geçilir.

Areola Mikropigmantasyonu İşlem Sıralaması

  • Meme başı çevresi ve meme başının yerinin belirlenmesi
  • Meme başı çevresinin ölçülüp biçilmesi
  • Pigment seçimi ki bunlar sadece medikal uygulamalar için üretilmiş ve antialerjik doğal pigmentlerdir.
  • İğne seçimi, yine sadece bu işlemler için farklı incelikte ve şekillerde üretilmiş olmalıdır.
  • Uygulama tekniği

Uygulama lokal anestezi ile, 30-60 dakika arasında yapılmaktadır. Kalıcı makyaj uzmanı daha önce belirlenen çizim üzerinden özel cihazlarla kalıcı renklendirme işlemini gerçekleştirir.Areola uygulamasının kalıcılık süresi cilt yapınıza göre değişmekle birlikte 2 – 5 yıldır.

Areola Skar Kamuflajı Kimlere Uygulanabilir?

Burada geçirilmiş meme büyütme ve küçültme operasyonları sonrasında meme ucunda ve areolasında oluşmuş skar dokularının yarattığı kötü görüntünün,  kalıcı makyaj boyaları ile kendi areolası ile aynı renkte pigmentlerle kapatılması amaçlanır.